Bu Blogda Ara

31 Ağustos 2010 Salı

PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ, İTHALATI VE İSRACATI

PLASTİK MAMUL :
Plastik sektörü, 2008 yılına kadar işleme kapasitesindeki artışa paralel olarak her yıl artan ölçüde makine ve teçhizat yatırımı yapmıştır. Sektörün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2008 yılında 656 milyon dolara çıkmış ancak küresel krizin olumsuz etkisi ile 2009 yılında 414 milyon dolara inmiştir. Sektörün makine teçhizat yatırımının 2010 yılı ilk 2 ayında, 2009 yılı eş dönemine kıyasla % 17 gerileyerek 58 milyon dolara indiği görülmektedir. Bu durum sektörde yatırım eğiliminin 2009 yılından bu yana gerilediğini göstermektedir.


Plastik Mamul Üretimi :
2010 yılının ilk 2 ayındaki gerçekleŞmeler dikkate alınarak, 2009 yılında 5.062.000 ton olan plastik
mamul üretiminin 2010 yılı sonunda 5,3 – 5,4 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. 2010 yılının ilk
2 aylık üretimi 2009 yılı eĢ dönemine kıyasla % 4 - 5 artmış olmasına rağmen, özellikle ihracatta
sağlanan ivmenin 2010 yılının kalan döneminde artarak sürmesi ve yıl sonunda üretimde % 7 - % 10’a
varan ölçüde artış sağlanabileceği tahmin edilmektedir.


Plastik Mamul İthalatı :
2010 yılının ilk 2 ayında 52,3 milyon ton plastik mamul ithalatı yapılmış olup, plastik mamul ithalatına
248 milyon dolar ödenmiştir. 2010 yılının ilk 2 ayında plastik mamul ithalatı 2009 yılının eş dönemine
kıyasla miktar bazında % 36, değer bazında ise % 33 artmıştır.


Plastik Mamul İhracatı:
2010 yılının ilk 2 ayında, 141.153 ton plastik mamul ihraç edilerek 398 milyon dolar döviz kazanılmıştır. 2010 yılının ilk 2 ayında 2009 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul ihracatı miktar bazında % 21 değer bazında da % 50 artmış olup, bu durum, Türkiye’nin 2010 yılında maliyet artışlarını ihracat fiyatlarına yansıtabildiğini göstermektedir. 2010 yılında plastik mamul ortalama birim ihraç fiyatlarında sağlanan % 24 lük artışın ihracatın değer bazında artış ivmesi kazanmasına neden olmuştur.


İKMİB ihracat kayıtlarına göre, 2010 yılının ilk 3 ayında toplam kimya sektör ihracatı 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2009 yılının eş dönemine kıyasla % 56,2 artmıştır. 2009 yılında, 2008 yılına kıyasla % 30 gerileyen ihracatın ilk çeyrekte % 56,2 büyümesi, kimya sektör ihracatının yükselme trendine girdiğini göstermektedir. 2010 yılının ilk çeyreğinde gliserin, bitkisel mamuller dışındaki tüm alt gruplarda ihracat % 12 ile % 156 arasında artış göstermiştir.
İhracat kayıtlarına göre plastik sektör ihracatı ilk çeyrekte 831,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılının eş dönemine kıyasla % 28 artmıştır. 2009 yılının ilk çeyreğinde plastik sektör ihracatı toplam kimya sektör ihracatından % 37 pay alırken, 2010 yılı ilk çeyreğinde payı, mineral yakıtların payının artması ile, % 34’e gerilemiştir. Yeniden artış trendine giren plastik sektör ihracatının 2010 yılında en az 2008 yılı seviyesine erişmesi beklenmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder