Bu Blogda Ara

31 Ağustos 2010 Salı

Plastik hammadde üretimi, ithalatı ve ihracatı (2010)

PLASTİK HAMMADDE

Plastik Hammadde Üretimi :
2010 yılının ilk 2 ayında plastik hammadde üretiminin 111.667 ton olarak gerçekleĢtiği ve toplam plastik hammadde üretimi içinde AYPE, YYPE, PVC ve PP’nin payının 2009 yılı 2 ayındaki düzeyinde kaldığı tahmin edilmektedir


Plastik Hammadde İthalatı :
2010 yılının ilk 2 ayında 679.770 ton plastik hammaddesi ithal edilmiĢ olup, plastik hammadde ithalatına 1 milyar 16 milyon dolar döviz ödenmiştir.

2009 yılında 2008 yılına kıyasla plastik hammadde ithalatı miktar bazında hemen hemen aynı ölçüde kalmıĢ ve değer bazında % 28 azalmıĢ olmasına rağmen, 2010 yılının ilk 2 ayında 2009 yılının eĢ dönemine kıyasla plastik hammadde ithalatının miktar bazında % 34, değer bazında da % 68 arttığı görülmektedir. Bu durum plastik hammadde birim ithal fiyatların 2010 yılında plastik hammadde birim ithalat fiyatında % 26 düzeyindeki artıĢtan kaynaklanmaktadır.

Türkiye, 2010 yılının ilk 2 ayında 81 ülkeden plastik hammadde ithalatı yapmıĢtır. 2009 yılında toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı Almanya, Belçika ve S. Arabistan alırken, 2010 yılının ilk 2 ayında S. Arabistan ilk sırayı almıĢ, onu Almanya ve Belçika takip etmiĢtir. 2009 yılında değer bazında toplam plastik hammadde ithalatının % 64’ü ilk 10 ülkeden yapılırken bu oran 2010 yılının ilk 2 ayında % 63 olarak gerçeklekmiştir.


Plastik Hammadde İhracatı :
2010 yılının ilk 2 ayında Türkiye’nin plastik hammadde ihracatı 60.315 ton ve 88,6 milyon dolar olarak gerçekleĢmiĢ olup, ihracat 2009 yılının eĢ dönemine kıyasla miktar bazında % 19 değer bazında da % 46 artmıĢtır. Hammadde ihracatının değer bazında% 46 artması, birim ihracat fiyatının % 23 artmasından kaynaklanmıştır.


Türkiye, 2009 yılında 150, 2010 yılının ilk 2 ayında ise 108 ülkeye plastik hammaddesi ihraç etmiĢtir. 2009 yılında ve 2010 yılının ilk 2 ayında plastik hammadde ihracatı yapılan ilk 3 ülke değişmemiştir.
2009 yılında plastik hammadde ihracatının % 54’ü ilk 10 ülkeye yapılmıĢtır. 2010 yılının ilk 2 ayında ise ilk 10 ülke toplam ihracattan % 58 pay almıştır.

1 yorum:

  1. çalışmalarınızdan dolayı başarılar dilerim.nano teknoloji ile plastik geri dönüşüm makinesi hakkında bilgi verirseniz memnun olurum.gsm.05334991969.fkr_ylmz1299@hotmail.com fikri yilmaz

    YanıtlaSil